BG Nysa

DORADCA PODATKOWY Grażyna Burda nr wpisu 03209

MAŁY PODATNIK W VAT W 2013 ROKU

03.12.2012 11:59

W 2013 r. małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik:
-u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2012 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Kwota przeliczona na złote to 4 922 000 zł

- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcom lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu- jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi ( wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2012 roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Kwota przeliczona na złote to 185 000 zł.

Archiwum