BG Nysa

DORADCA PODATKOWY Grażyna Burda nr wpisu 03209

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2013 ROKU

03.12.2012 13:00

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1600 zł brutto.

Taka kwotę ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w tej sprawie (Dz.U. poz 1026)

Archiwum