BG Nysa

DORADCA PODATKOWY Grażyna Burda nr wpisu 03209

AMORTYZACJA JEDNORAZOWA

03.12.2012 12:54

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (z grupy 3-8 KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych, mają prawo podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy.

W 2013 roku łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro. Po przeliczeniu tego limitu na złote jest to kwota 205 000 zł.

Archiwum